Przejęcie w utrzymanie i rozwój aplikacji biznesowych  opartych o platformę File Maker jest przeznaczone dla firm, które szukają rozwiązania do wsparcia swoich własnych systemów opartych o platformę File Maker i brakuje im wewnętrznych zasobów aby móc rozwijać stworzone systemy. Platforma File Maker pozwala bardzo szybko budować i rozwijać własne aplikacje biznesowe bez specjalistycznej wiedzy programistycznej mimo to wraz z rozwojem własnych aplikacji zachodzi konieczność ich ciągłego utrzymywania a to dla wielu firm może wiązać się ze zbyt dużymi kosztami i dlatego wychodzimy na przeciw oczekiwaniom rynku oferując możliwość przejęcia w utrzymanie całych systemów opartych na tej platformie.

Audyt aplikacji File Maker

Krok pierwszy to audyt stworzonych w firmie aplikacji, który pozwoli naszemu zespołowi lepiej poznać zakres funkcjonalny stworzonych wcześniej aplikacji oraz nakreślić precyzyjnie plan przejęcia w utrzymanie aplikacji.

Alternatywnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie z klientem warsztatów, w ramach których omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji, po wcześniejszym zapoznaniu się ze sposobem działania aplikacji (zobacz przykładowe szkolenie z File Maker: Szkolenie File Maker).

Nadzorowane przejęcie w utrzymanie

Nadzorowane przejęcie w utrzymanie pozwala nam poznać lepiej aplikacje klienta w rzeczywistych warunkach. Zazwyczaj tworzone wewnętrznie aplikacje posiadają bardzo ubogą dokumentację lub jej nie mają w ogóle, dlatego koniecznym stają się konsultacje, pogłębiona analiza zgłoszeń oraz weryfikacja zgłoszeń na środowisku testowym. W tym okresie czas rozwiązywania błędów jest wydłużony x2 – x3 względem docelowych czasów jakie strony umowy utrzymaniowej zakładają docelowo.

Pełne przejęcie w utrzymanie

Po przejściu etapu “Nadzorowane przejęcie w utrzymanie”, następuje już pełne przejęcie stworzonych i rozwijanych aplikacji na platformie File Maker wraz ze stworzonymi integracjami systemowymi.

Zakres tego wsparcia zazwyczaj obejmuje:

  • Aktualizacja Serwera FileMaker
  • Backupy baz danych FM
  • Nadawanie uprawnień użytkownikom
  • Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem aplikacji klienckich File Maker PRO oraz File Maker Web Direct
  • Rozwiązywanie zgłaszanych błędów z działaniem aplikacji klienckich File Maker PRO oraz File Maker Web Direct
  • Rozwój aplikacji opartych o platformę FileMaker
  • Tworzenie raportów i zestawień
  • Pisanie dedykowanych skryptów i mikroserwisów opartych o platformę FileMaker

W ramach odrębnych projektów wykonywane są duże zmiany w aplikacjach lub pisanie nowych modułów.