Usługa obejmuje  przeprowadzanie kompleksowej analizy możliwości wdrożenia   obiegu dokumentów, zaprojektowanie całego systemu, dostawę i konfigurację wymaganych urządzeń do digitalizacji dokumentów, dostawę i wdrożenie systemu do obiegu dokumentów wraz z szkoleniami dla pracowników.

Etap 1 - Audyt Digitalizacji

Celem usługi jest przygotowanie firmy pod wdrożenie systemu obiegu dokumentów, w tym zidentyfikowanie procesów związanych z obiegiem dokumentów w firmie oraz określenie maksymalnego możliwego potencjału z digitalizacji i możliwości wdrożenia systemu obiegu dokumentów.

 • Zidentyfikowanie dokumentów biorących udział w obiegu dokumentów,
 • Zidentyfikowanie możliwego zakresu wdrożenia systemu do obiegu dokumentów,
 • Dobór właściwego systemu obiegu dokumentów pod kątem ceny, współpracy ze skanerami, branży, urządzeń na których ma działać  system obiegu dokumentów, poziom indywidualnych dostosowań dla danej firmy.

Cena: 4 900 zł netto

Etap 2 - Opracowanie szczegółowych map procesów

 • spotkania projektowe omawiające przebieg procesów,
 • opracowanie map procesów AS IS z uwzględnieniem miejsc, gdzie powstają dokumenty lub gdzie są przetwarzane, dla których przewiduje się wdrożenie systemu obiegu dokumentów,
 • identyfikacja miejsc integracyjnych z systemem do obiegu dokumentów

Cena / czas trwania usługi jest ustalany po Audycie Digitalizacji

Etap 3 : Wdrożenie systemu obiegu dokumentów

 • Instalacja wybranego rozwiązania (system PXS KOFIOS lub PXS DOCUMENTS oparty na  platformie File Maker)
 • Konfiguracja systemu obiegu dokumentów
 • Opracowanie szablonów dokumentów pod systemy skanujące
 • Realizacja indywidualnych dostosowań
 • Szkolenia dla użytkowników

Cena / czas trwania usługi

Cena za pojedynczą roboczogodzinę wynosi 160 zł netto.

Proces wdrożenia zajmuje ok. 120 – 200 roboczogodzin w zależności od skali wdrożenia, ilości dokumentów, czasu wdrożenia, wybranego systemu do obiegu dokumentów.

Realizacja jednego punktu integracyjnego: 4500 – 12 000 zł netto

Szkolenia dla użytkowników – 1600 zł nett0/dzień szkoleniowy

Kontakt z nami

e: biuro@praxisoftoware.pl

t:

Adres siedziby:

Plac Szczepański 3

31-011 Kraków

Adres biura Rzeszów:

Dąbrówki 372D

37-100 Łańcut

*Miejscem realizacji usługi doradczej może być także biuro Klienta.

Zgłoś zapotrzebowanie