Zakres usług wdrożeniowych związanych z platformą FileMaker obejmuje działania począwszy od rozpoznania potrzeb w zakresie tworzenia mikroaplikacji biznesowych, poprzez zaprojektowanie całego rozwiązania, integrację z innymi systemami, import danych, testy a kończąc na szkoleniach i wsparciu użytkowników końcowych.

Platforma FileMaker daje firmom ogromne możliwości w zakresie tworzenia własnych aplikacji na bazie gotowej sprawdzonej platformy FileMaker. FileMaker pozwoli stworzyć własne dopasowane do indywidualnych potrze rozwiązania wspierające działanie firmy np.: w obszarze zarządzania dokumentacją, w tym: umowy, zamówienia, dokumentacja jakościowa, dokumentacja finansowa, projektowa, etc.

Cały proces wdrożenia uzgadniamy z klientem dopasowując go do możliwości jakie ma w zakresie adaptacji do zmian, możliwości zaangażowania pracowników w zmianę.

Jesteśmy przedstawicielem File Maker w Polsce. Skontaktuj się z nami w celu zakupu licencji.

Zakres zadań związanych z wdrożeniem uzgadniamy indywidualnie, niemniej jednak można tu wyróżnić następujące zadania:

 

 • Przygotowanie planu wdrożenia
 • Projekt integracji
 • Czyszczenie danych archiwalnych
 • Import danych archiwalnych
 • Szkolenia z systemu
 • Konfiguracja systemu
 • Utrzymanie systemu rozumiane jako wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów z użytkowaniem systemem
 • Iteracyjne wdrażanie zmian uwzględniając ograniczenia wewnętrzne jakie ma organizacja
 • Wsparcie w kontakcie z dostawcą systemu

Przy zakupie licencji do 30.05.2020 do zakupionych licencji dodajemy aplikację do zarządzania dokumentami  GRATIS !!!

 • 00

 • 00

 • 00

 • 00