Szkolenie z tworzenia aplikacji biznesowych jest przeznaczone dla firm, które szukają rozwiązań do wsparcia swoich własnych systemów dziedzinowych, a równocześnie wiedzą jak bardzo ogranicza ich MS Excel. Platforma File Maker pozwala bardzo szybko budować i rozwijać własne aplikacje biznesowe bez specjalistycznej wiedzy programistycznej. Cała platforma jest na tyle intuicyjna, że uczestnik szkolnie będzie w stanie po 3-ch dniach tworzyć własne aplikacje w swojej firmie.

Cel usługi

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnej do tworzenia własnych aplikacji biznesowych w oparciu o platformę FileMaker. Po szkoleniu Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat: modelowania struktur danych; tworzenia formularzy i raportów na laptop, smartfon, tablet; tworzenia raportów oraz wykresów; importu danych z plików Excel z wykorzystaniem wbudowanego mechanizmu importu danych z plików Excel, SQL lub plików płaskich.

 

Szkolenie jest podzielone na 3 moduły:

Moduł I

Aplikacja FileMaker
 • Podstawowe problemy optymalizacyjne – dlaczego potrzebujemy takich platform jak File Maker?
 • Wprowadzenie do platformy File Maker
 • Obsługa aplikacji FileMaker PRO
 • Obsługa aplikacji FileMaker Go
 • Obsługa aplikacji FileMaker WebDirect
 • Tworzenie zaawansowanych zapytań
 • Import danych z plików Excel
 • Eksport danych do pliku Excel

Moduł II

Tworzenie własnych formularzy FileMaker
 • Tworzenie formularzy w oparciu o dane z pliku Excel
 • Formatowanie pól: Data, kwota
 • Tworzenie własnych pól wyboru
 • Tworzenie layoutu na tablet
 • Tworzenie layoutu na smartfon
 • Tworzenie pól wyliczalnych

Moduł III

Tworzenie złożonych struktur danych oraz raportów
 • Tworzenie złożonych struktur danych
 • Modelowanie powiązań między strukturami danych
 • Zarządzanie zewnętrznymi źródłami danych (plik Excel, inna aplikacja FileMaker)
 • Tworzenie raportów
 • Tworzenie wykresów

Ilość godzin szkoleniowych

24 (3 dni po 8h)

Dla kogo skierowane jest szkolenie

Zapraszamy na szkolenie osoby pracowników działów księgowych, administracyjnych, compliance oraz innych działów, które w specyfice swojej pracy mają prowadzenie licznych rejestrów i zestawień, głównie w oparciu o pliki Excel. To szkolenie pozwoli zapoznać się uczestnikom z platformą FileMaker, która pozwoli zarządzać informacją w firmie w sposób zintegrowany. Tworząc własne mikroaplikacje biznesowe tworzymy znacznie bardziej elastyczne rozwiązanie niż pliki Excel i równocześnie pozbawione licznych wad takich jak: błędy w tworzeniu złożonych reguł wyliczeniowych, brak kontroli dostępu, brak możliwości zarejestrowania autofiltrów, brak podglądu dokumentów pdf z poziomu Excela (np.: podgląd zamówienia lub umowy), niespójne dane źródłowe, etc.

Liczebność grupy szkoleniowej

Min. 5 osób

Efekty uczenia się/cel edukacyjny

Uczestnik w wyniku zrealizowania szkolenia będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia własnych aplikacji biznesowych w oparciu o platformę File Maker. Nabyte umiejętności przez uczestnika szkolenia obejmują:

 • Umiejętność obsługi aplikacji File Maker PRO
 • Umiejętność obsługi aplikacji File Maker Go
 • Umiejętność obsługi aplikacji File Maker WebDirect
 • Umiejętność przyrostowego importu danych z plików Excel
 • Umiejętność tworzenia własnych formularzy w oparciu o narzędzie File Maker PRO
 • Umiejętność tworzenia layout’ów dostosowanych do rozdzielczości urządzeń mobilnych: tablet, smartfon
 • Umiejętność modelowania struktur danych w oparciu o dwa lub więcej źródeł danych
 • Umiejętność tworzenia list wyboru
 • Umiejętność tworzenia zakładek z podglądem danych podrzędnych
 • Umiejętność tworzenia warunków w oparciu o wbudowany język skryptowy
 • Umiejętność tworzenia pól wyliczeniowych
 • Umiejętność tworzenia wykresów

Opis warunków uczestnictwa

Pierwsza grupa uczestników, to osoby pracujące na co dzień z dużą ilością danych i wykorzystujące Excela na co dzień jako narzędzie do rejestracji danych. Wymagana znajomość obsługi komputera oraz arkusza Excel. Co najmniej półroczne doświadczenie w pracy ze Arkuszami Excel jako rejestry, a nie raporty.

Druga grupa uczestników to pracownicy IT rozwijający systemy wewnętrzne jako wewnętrzny dział rozwoju oprogramowania.

Prowadzący - Konrad Bajor

Obszar specjalizacji:
Specjalizuje się w optymalizacji procesów biznesowych

Wybrane projekty obejmujące szkolenia:
Poniżej zaprezentowano listę przykładowych projektów obejmujących swoim zakresem szkolenia i warsztaty. Projekty te realizowane były w latach 2008 – 2019:

 • Pomiar, analiza i optymalizacja procesów dla ELZAB S.A.
 • Pomiar, analiza i optymalizacja procesów dla PEPSICO Consulting Sp. z o.o.
 • Pomiar, analiza i optymalizacja procesów dla REGITECH Sp. z o.o.
 • Analiza rentowności procesów produkcyjnych dla MANDO Poland Sp. z o. o.
 • Analiza systemowa i zaprojektowanie systemu do analizy predykcji sprzedaży dla TreamSoft Sp z o.o.
 • Analiza procesów biznesowych oraz analiza systemu do obsługi outsourcingu pracowników dla BUDIMEX SA
 • Przeprowadzenie projektu doradztwa strategicznego dla firmy Billennium Sp. z o.o.
 • Przeprowadzenie projektu doradztwa strategicznego dla producenta komponentów dla branży budowlanej
 • Przeprowadzenie projektu doradztwa strategicznego dla firmy Frapol S.A.
 • Opracowanie projektu bazy wiedzy dla ASSECO POLAND SA

Wybrane szkolenia i certyfikaty:

 • Gepard Biznesu nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu – rok 2019;
 • Szkolenie: Usprawnij swój biznes z platformą FileMaker – rok 2019;
 • Certyfikat: Influencing – nadany przez New Heroes – rok 2019;
 • Certyfikat: Prince2 Practitioner – rok 2011.

 

Konrad Bajor – doświadczenie i kompetencje