Usługa obejmuje wsparcie firm w zakresie przeprowadzania analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej procesu obiegu dokumentów pod kątem wdrożenia nowego systemu do optymalizacji obiegu dokumentów i informacji.

Cel usługi

Celem usługi doradczej jest zidentyfikowanie procesów biznesowych związanych z obiegiem dokumentów w firmie w kontekście optymalizacji tego procesu z wykorzystaniem narzędzia zewnętrznego, w tym:

 

 • Zidentyfikowanie wszystkich procesów w firmie na poziomie N-1,
 • Zidentyfikowanie dokumentów biorących udział w obiegu dokumentów,
 • Opracowanie szczegółowych map procesów AS IS na poziomie N-3 z wykorzystaniem notacji BPMN uwzględniając miejsca przetwarzania poszczególnych dokumentów,
 • Stworzenie wymagań funkcjonalnych pod nowy system informatyczny usprawniający w firmie obieg dokumentów, opracowanie wytycznych wdrożeniowych.

Termin realizacji

Indywidualne ustalenia z Zamawiającym.

Cena / czas trwania usługi

Cena za pojedynczą roboczogodzinę wynosi 150 zł netto.

Szacowany wolumen godzin do zrealizowania całego zakresu prac dla średniej organizacji wynosi ok. 120 roboczogodzin.

Dla kogo przeznaczona usługa

Usługa przeznaczona dla firm z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa).

Zakres usługi doradczej

Etap 1. Identyfikacja procesów i dokumentów:

 • spotkania analityczne omawiające funkcjonowanie poszczególnych departamentów i działów oraz ich wzajemne powiązania,
 • zapoznanie się z przekazaną dokumentacją,
 • omówienie używanych w organizacji rodzajów dokumentów w podziale na obszary,
 • opracowanie listy procesów,
 • opracowanie mapy procesów na poziomie N-1.

 

Etap 2. Opracowanie map procesów dla wybranych procesów:

 • spotkania analityczne omawiające przebieg procesów,
 • opracowanie szczegółowych map procesów AS IS z uwzględnieniem miejsc, gdzie powstają dokumenty lub gdzie są przetwarzane, dla których przewiduje się wdrożenie systemu obiegu dokumentów.

 

Etap 3. Opracowanie wymagań funkcjonalnych i planu wdrożenia zmian w organizacji w związku z wdrożeniem nowego systemu:

 • spotkania analityczne omawiające wymagania funkcjonalne systemu,
 • opracowanie wymagań funkcjonalnych systemu do obiegu dokumentów,
 • opracowanie Planu Wdrożeń.

Efektem usługi doradczej są produkty końcowe (w podziale na etapy)

Etap 1. Identyfikacja procesów i dokumentów:

 • lista procesów w organizacji,
 • lista zidentyfikowanych dokumentów,
 • mapa procesów na poziomie N-1.

 

Etap 2. Opracowanie map procesów dla wybranych procesów:

 • mapy procesów (20 wybranych z Listy procesów) związanych z wdrożeniem systemu do obiegu dokumentów.

 

Etap 3. Opracowanie wymagań funkcjonalnych i planu wdrożenia:

 • wymagania funkcjonalne,
 • plan wdrożenia zmian w organizacji.

Lokalizacja usługi

Plac Szczepański 3

31-011 Kraków

*Miejscem realizacji usługi doradczej może być także biuro Klienta.

Zgłoś zapotrzebowanie