Zakres usług wdrożeniowych obejmuje działania związane bezpośrednio z procesem wdrożenia danego rozwiązania u klienta, począwszy od samego uruchomienia systemu, poprzez integrację z innymi systemami, import danych, testy a kończąc na szkoleniach i wsparciu użytkowników końcowych.

Cały proces wdrożenia uzgadniamy z klientem dopasowując go do możliwości jakie ma w zakresie adaptacji do zmian, możliwości zaangażowania pracowników w zmianę.

Zakres zadań związanych z wdrożeniem uzgadniamy indywidualnie, niemniej jednak można tu wyróżnić następujące zadania:

 

  • Przygotowanie planu wdrożenia
  • Projekt integracji
  • Czyszczenie danych archiwalnych
  • Import danych archiwalnych
  • Szkolenia z systemu
  • Konfiguracja systemu
  • Utrzymanie systemu rozumiane jako wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów z użytkowaniem systemem
  • Iteracyjne wdrażanie zmian uwzględniając ograniczenia wewnętrzne jakie ma organizacja
  • Wsparcie w kontakcie z dostawcą systemu