Usługa obejmuje  przeprowadzanie kompleksowej analizy możliwości wdrożenia   obiegu dokumentów, zaprojektowanie całego systemu, dostawę i konfigurację wymaganych urządzeń do digitalizacji dokumentów, dostawę i wdrożenie systemu do obiegu dokumentów wraz z szkoleniami.

Etap 1 - Audyt pod system obiegu dokumentów

Celem usługi doradczej związanej z Audytem pod wdrożenie systemu obiegu dokumentów jest zidentyfikowanie procesów biznesowych związanych z obiegiem dokumentów w firmie w kontekście optymalizacji tego procesu oraz określenie maksymalnego możliwego potencjału z digitalizacji i wdrożenia systemu obiegu dokumentów.

 • Zidentyfikowanie wszystkich procesów w firmie na poziomie N-1,
 • Zidentyfikowanie dokumentów biorących udział w obiegu dokumentów,
 • Zidentyfikowanie możliwego zakresu wdrożenia systemu do obiegu dokumentów,
 • Opracowanie wymagań wdrożeniowych.
 • Dobór właściwego systemu obiegu dokumentów pod kątem ceny, współpracy ze skanerami, branży, urządzeń na których ma działać  system obiegu dokumentów, poziom indywidualnych dostosowań dla danej firmy.

Cena: 4900 zł netto

Etap 2 - Opracowanie szczegółowych map procesów

 • spotkania analityczne omawiające przebieg procesów,
 • opracowanie szczegółowych map procesów AS IS z uwzględnieniem miejsc, gdzie powstają dokumenty lub gdzie są przetwarzane, dla których przewiduje się wdrożenie systemu obiegu dokumentów,
 • identyfikacja miejsc integracyjnych z systemem do obiegu dokumentów

Cena / czas trwania usługi

Cena za pojedynczą roboczogodzinę wynosi 150 zł netto.

Cena opracowania jednej mapy procesów *) wynosi: 5 900 zł netto wraz opisem kroków, sposobem digitalizacji dokumentów, punktami decyzyjnymi, opisem integracji między systemami.

*)Jedna mapa posiada do 30 kroków i do 5 aktorów

Etap 3 : Wdrożenie systemu obiegu dokumentów

 • Konfiguracja systemu obiegu dokumentów
 • Opracowanie szablonów dokumentów pod systemy skanujące
 • Realizacja indywidualnych dostosowań
 • Szkolenia dla użytkowników

Cena / czas trwania usługi

Cena za pojedynczą roboczogodzinę wynosi 150 zł netto.

Proces wdrożenia zajmuje ok. 120 – 200 roboczogodzin w zależności od skali wdrożenia, ilości dokumentów, czasu wdrożenia, wybranego systemu do obiegu dokumentów.

Realizacja jednego punktu integracyjnego: 4500 – 12 000 zł netto

Szkolenia dla użytkowników – 1600 zł nett0/dzień szkoleniowy

Kontakt z nami

e: biuro@praxisoftoware.pl

t:

Adres siedziby:

Plac Szczepański 3

31-011 Kraków

Adres biura Rzeszów:

Dąbrówki 372D

37-100 Łańcut

*Miejscem realizacji usługi doradczej może być także biuro Klienta.

Zgłoś zapotrzebowanie