Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Dofinansowanie szkoleń i usług doradczych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne. Załóż darmowe konto.

Niezależnie od województwa, w którym przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie, wyboru usługi należy dokonać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR. Zgłoszenia może dokonać osoba zarejestrowana w BUR – wymagane jest założenie własnego konta.

Standardy

Firma Praxi Software Sp. z o.o. posiada certyfikat SUS 2.0 określający wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Certyfikat SUS 2.0

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i doradczych

Kodeks dobrych praktyk

Procedura reklamacji

Formularz zgłoszenia reklamacji

Jak zdobyć dotacje na szkolenie lub usługę doradczą?

Krok 1 – Zgłoś się do nas (telefonicznie lub na maila)

Krok 2 – Umów się na rozmowę

Krok 3 – Wypełnij z nami wniosek o dofinansowanie

Krok 4 – Podpisz umowę o dofinansowanie

Krok 5 – Skorzystaj z wybranego szkolenia/usługi doradczej

Krok 6 – Otrzymaj refundację poniesionych kosztów